Aynalar Cinler ve Ruhlar İçin Geçit Kapısı mı ?


Aynalar Cinler ve Ruhlar İçin Geçit Kapısı
mı ? Ayna, ışığın %100’e yakın bir kısmını
düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılmasıyla ilk ayna
elde edilmiştir. Daha sonra ise, cam levhaların bir yüzeyi
cıva amalgamları ile kaplanarak aynalar elde edilmiştir. Günümüzde ise genellikle cam levhaların
bir yüzü, ince bir gümüş tabakası ile sırlanarak elde edilir. Bazen gümüş yerine alüminyum, altın,
hatta platin dahi kullanılır. Alüminyum sırlı aynalar, dalga boyu 0,4
mikrondan küçük olan morötesi ışınları da yansıtırlar. Aynalar düz, küresel ve parabolik diye ayrılırlar,
küresel aynalar da çukur ve tümsek ayna olarak iki çeşittir. İlk aynaların kullanılışı eski Mısır
devirlerine rastlar. Bunlar pirinç, bronz, gümüş hatta altın
gibi metallerden yapılmış ve çok iyi parlatılmış yüzeylerdi ve de tabii ki kırılmaları
mümkün değildi. Bu devirde de bu parlak yüzeylerden yansıyan
görüntünün o insanın ruhunun bir yansıması olduğuna inanılıyordu. Sonraları buna vampirlerin ruhları olmadığından
bu parlak yüzeylerde görüntülerinin de yansımadığı inancı ilave edildi. Cam kapların yapılmaya başlanılmasından
sonra da, içindeki sudan yansıyan görüntünün ruhun bir yansıması olduğu inancı devam
etti ama camlar kırılabiliyordu ve o zaman da içinde bulunan ruhun bir parçası vücudu
terk ediyordu. işte bu yüzden ayna kırıldıktan sonra
ancak yeni beden oluşana kadar kötülük sürecekti. Birinci yüzyılda Romalılar bu uğursuzluğun
süresini 7 yıla çıkardılar Romalılar hayatın her yedi senede bir kendini yenilediğine
inanıyorlardı. Camın kırılması sonucu ruh ve dolayısıyla
insanın sağlığı tahrip olduğundan, vücudun kendini yenileyerek, sağlığına kavuşması
için yedi yıl geçmesi gerekiyordu. Halk ağzında pek çok yörede aynaya göz
kelimesinden türetilmiş olan gözgü adı verilir. Gözgeç, güzgü, közgeç, közgö, közgü,
küzgü de denir. Aynalar halk inancının dikkatini çekmiş
cisimler olup farklı anlamlar yüklenmiştir. Ayna bu Dünya ile Öteki arasındaki sınırı
sembolize eder. Ruhlar âlemine açılan bir pencere gibi
algılanır. Şaman, aynaya bakarak gelecekten haber verir
veya kendi ruhunu görebilir. Gözle görünmeyen varlıkları gösterir. Erlik Han, yanında bir ayna gezdirir ve buna
baktığında insanların işledikleri tüm günahları görür. Gece aynaya bakmak, uğursuzluk getireceği
düşüncesiyle hoş karşılanmaz. Yatak odalarındaki aynaların üzerleri kullanılmadığı
zamanlarda örtülmelidir ki ruh içinde kalmasın. Ölen bir insanın evindeki aynaların da
üzerleri örtülmelidir ki ruh gökyüzüne doğru olan yolculuğunda bir engelle karşılaşmasın. Bazı şamanların anormal güçleri olan
aynaları vardır. Gömülen cenazelerin üzerine ters bir ayna
bırakmak eski bir Türk geleneği olup bu geleneği Anadolu’da uygulamaya devam eden
yöreler vardır. Görme fiili ve görüntülerin Türk kültüründe
farklı bir önemi vardır. Görüntü gerçeğin en önemli parçası
kabul edilir. Bu nedenle geriye dönüp bakma yasağı veya
kimseye bakmama yasağı şeklinde efsane motifleri vardır. İmtihandan geçen kahraman, bu yasağa uymazsa
taşa dönüşür, taş kesilir. Geriye dönüldüğünde tıpkı aynada olduğu
gibi bir yansıma idrakiyle ruhlar âlemine olumsuz bir yöneliş gerçekleşir. Eskiden insanlar öteki dünyadaki yansımalarına
bakmak için parlak yüzeylere, göllere ve havuzlara bakarlarmış. Baktıkları yerde dalgalanma veya titreşim
olması felaket anlamına geliyordu. Eski Mısır ve Yunan´da salt bu nedenle
kırılmaz metal aynalar yapılıyordu, böylece öte yandaki görüntülerinin bozulmamasını
garantiye alıyorlardı. Büyü sanatında ise ayna geçit veya geçiştir
yani bir başka boyuta veya insan dışı varlıkların yaşadığı yere ayna ile geçilir
ve onlar oradan bu tarafa geçebilirler. Ya ayna kırıldığında, bu tarafa geçmiş
kötü bir varlık varsa? O zaman durum vahim olabilir zira geri dönemeyecek
ve başınıza kalacaktır. Masallarda sihirli aynalar gelecekten haber
verir, uzak yerleri gösterir, insanlarla konuşur. Bunlar içinde belki de en çok bilineni pamuk
prenses masalındaki cadı üvey annesinin sihirli aynasıdır. Onunla konuşuruz ve istediği bilgileri ondan
alır . Bu bağlamda, aynaların ruhlar alemine ve
diğer boyutlar için bir geçit olduğu pek çok eski kaynakta ve efsane belirttiği gibi
çoğu inançta da bilinmektedir. Yüzlerce yıllık araştırmaları barındıran
ve aynalar hakkında yazılan kitaplardan edindiğimiz bilgilerin bazılarında şunlar
belirtilmektedir. Aynaların ruhlarını emme yeteneği vardır. Bunu önlemek için ayna hasta ya da ölen
bir kişinin yattığı odadan çıkarıldı. Bunun nedeni, o kişinin aynanın negatif
gücü için savunmasız olduğuydu. İnsanların aynaya gece mum ışığında
bakmaları iyi karşılanmaz. Bunun nedenini pek çok hüddam kitabı aynanın
diğer tarafındaki cinlerin de sizleri net bir şekilde göreceği şekilde açıklarken
. Aynı şekilde yabancı pek çok büyü kitabında da ölen kişilerin ruhlarının
,hayaletlerin ve iblislerin de sizi diğer taraftan göreceği inancıdır. Mum ışığında konsantre olup uzun süre
karanlıkta aynaya bakmak, algınızın ve beyin frekansınızın diğer taraftaki varlıklarca
hissedilip onlara çekeceği için tehlikelidir. Bununla birlikle pek çok kaynakta cin ve
ruh çağırmak için bu ayna ve mum yöntemi kullanılır. Çok tehlikeli olan bu davet ritüelinde ise
gelenin kim olacağı büyük bir muammadır. Bir kişi bir odada uyurken karanlık saatlerde
negatif ruhların veya cinlerin saldırısına karşı savunmasız olabilir. Bu yüzden odada ayna bulundurulmamalı , varsa
da gece vakti üzeri örtülmeli veya yüzünü duvara dönmüş olmalı. Gece kabusu olarak bilinen karabasan durumlarının
en yoğun yaşandığı anlarda çoğunlukla bir ayna olduğu da belirtilmektedir. Bu gibi etkilerden ve bir portal gibi doğaüstü
varlıklar tarafından kullanılan aynaların korkutucu yönünü önlemek için, ayna sık
sık farklı odalara taşınmalıdır. Aynı pozisyonda uzun bir süre tutulan aynanın
yapılmış sağlam bir destek gibi manevi portalların oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. İçinde barındırdığı gizemler ile boyutlararası
geçit olarak da kullanıldığı söylenen aynalarda, gece geç vakitlerde yada karanlık
saatlerde oluştuğu söylenen Cinler, ruhlar ve iblisler dışında,çoğu yerlerde geçen
farklı görüntüler ve aktivitelerde mevcuttur . Bunlardan birkaçı ise şunlardır. Gölge İnsanlar. Sık sık aynalar ile bağlantı kurduklarına
şahit olunmuştur. Tanıklar gölge benzeri insanların aynalara
yakın durduğunu, ama aynı zamanda onları aynanın içinde çekmek için istekli hareketler
yaptıklarını söyler . Birkaç vaka da ise aynanın bulunduğu alanda soğuk yerler,
boğuk sesler, ve nereden çıktığı belli olmayan şeffaf küreler görülmüştür. Bunların gerçekleştiği olayların bazılarında
ise etrafta kötü ve sülfür kokusuna benzer kokunun yayıldığı tarif edilmiştir. Garip Sisler. Sisler sadece boş bir şekilde aynalarda
görülmez bazen içinde daha fazla şeyleri barındırır . bu şekiller genellikle insansı
bir formda olmaktadır. Aynaların içinde kitleler halinde hareket
eden bu karanlık formları garip sisler gizlemektedir. Tanıklar tarafından bildirilen durumlarda
bunların görüldüğü aynanın karşısındaki kişinin duyguları negatif olup genellikle
olumsuz bir doğası vardır. Buna yol açan aynadaki sisler ayrıca Öfke,
düşmanlık ve kötülüğü de içinde barındırmaktadır .Buna ek olarak, insanlar aynı zamanda aynanın
olduğu yerde soğuk noktalar, aynanın içinde küreler, parlayan gözler, bağırışlar,
sesler, ve poltergeist olaylarının oluştuğunu da ifade etmişlerdir. Yüzler. Bu muhtemelen insanlar tarafından aynalar
ile ilgili bildirilen en sık bulgudur. Aynada görülen yüzler çoğu zaman, tanıkları
insanlara ve yakın zamanda kaybettiklerine aitdir . Ama diğer varlıkların şeytani
yüzlerinin görüldüğü de bildirilmiştir. Ruh kapıları ve geçitleri yeni bir kavram
değildir ve yakın zamanlarda daha fazla işitilmeye başlanmıştır. Bu geçitleri temel düzeyde, manevi enerji
ile diğer boyutlar için bir giriş ve çıkış noktası şekli olarak düşünülmektedir. Geçiş Portallarının Özellikleri İse
Şunlardır – Bir portal, maneviyat alanlarını / boyutları
çevreleyen enerji alanlarında bir delik veya pencere olarak düşünülür. Ruh gibi enerji varlıkları bu açıklıklardan
fiziksel düzlemde kayabilir. – Olumsuz ruhlar genellikle portallardan gelir. Çünkü fiziksel düzleme en yakın astral
tabaka negatif enerji ve varlıkların bulunduğu alandır. Bu nedenle bir pencere açıldığında, negatif
enerjinin ilk önce geçmesi daha olasıdır. – Çoğu portalların hem fiziksel seviyeye
girmek ve çıkmak için iki yönlü yol olduğuna inanılır. – Portalların yakınında paranormal aktivitenin
çok yüksek seviyelerde olduğu iddia edilmektedir. – Konusunda uzman birçok kişi, portalların
tüm Dünya’da bulunduğunu ve bazı sıcak noktalar olabileceğini düşünüyor. – Pek çok kişi, sadece manevî varlıkların
portalları kullanmayacağını, aynı zamanda diğer boyutların varlıklarının ve uzaylılarını
da kullanabileceğine inanıyor. – Tamamen pozitif olan özel fakat çok ender
portallar da olduğu düşünülmektedir. Bunlar, manevi olarak ilerlemedikçe, alttaki
astrallar veya boyutsal varlıklar geçiş yapamaz. – Bazı medyumlar ve maneviyatlarını geliştirenler,
sadece portalları hissetmekle kalmaz, aynı zamanda onları kapatabilir ve açabilirler. Kaldı ki bizim kültür ve inancımızdaki
pek çok evliyanın buna benzer, bir anda bir yerden başka bir yere gittiği ve aniden
bir ortamda belirdiği gibi kerametler gösterdiği de bilinmektedir. Birçoğu tarafından portallar ve girdaplar
aynı şeydir. Ancak birçok parapsikolog ve araştırmacı,
farklı olduğuna inanıyor. Bir girdap sadece saf bir enerji bandıdır,
ne olumsuz ne de olumludur ve bir kapı değildir. Bununla birlikte, meditasyon ve diğer manevi
çalışma için kullanılabilir. Tüm medyumlar ve paranormal araştırmacılar
portalların var olduğuna inanmaktadır. Antika aynalar bu konuda belli bir yere sahip
oldukları gibi bulundukları ortamda paranormal aktivite ile ilgili birçok rapor vardır. Bu tür olayların daha karmaşık bir versiyonu
Psychomanteum veya Hayalet panosu olarak adlandırılır. Bu, karanlık bir odada, izleyicinin ruhları
görmesini ve hatta iletişim kurmasını sağlamak için belirli bir şekilde ayarlanmış
bir dizi aynayla tamamlıyor. Peki, aynalar, özellikle de cinler ve ruhlar
için neden bu kadar cazip görünüyor ? Benim naçizane teorime göre çoğu eski
aynanın gümüş bir metal kaplaması vardır ve gümüş çok ilginç bir metaldir. Ayna da gümüş ile atomların ve orada bulunan
elektronların sıkı dolaşmadığı görülür ,böylece elektronların hareket etmesine
ve ışık dalgalarının yansımasına neden olan ışık dalgaları ile etkileşirler. İlginç bir şekilde, elektronlar görünür
ve yavaş kızılötesi frekansların hızına uyabilir ve onları geri yansıtabilir; ancak
ultraviyole ışık frekanslarında bu hızlıdır ve aynadan geçer. Bu aynaların büyük bir kısmında kullanılan
gümüş için de geçerlidir. Çünkü gümüş periyodik masadaki herhangi
bir metalin en yüksek elektriksel ve ısıl iletkenliğine ve mevcut en büyük optik
yansıma özelliğine sahiptir. Ayrıca, tüm metallerin en düşük temas
direncini de içinde barındırır. Işık elektromanyetik bir alansa ve gümüşün
elektriksel olarak iletken olduğunu hatırlarsak dalganın aynadan uzaklaşmasına neden olur. Ayrıca ruhların morötesi yüksek frekans
aralığında bir elektromanyetik alanı olduğunu düşünmekteyim . Eğer durum buysa, bir
aynanın gümüş arka iletkenliği bir kapı olarak cazip olur ve böylece daha yüksek
UV frekanslarına kendilerini adapte edebilirlerse aynadan kolaylıkla geçebilirler. Bu elbette sadece basit bir teori fakat ruhların
ve cinlerin enerjiden oluştuğunu farz edersek , tutulur tarafları olmakta. Sonuçlar
Aynalardan başka, portalların fiziksel mekan içindeki giriş ,çıkış alanlarında var
olduğu düşünülmektedir. Örneğin, kapı, pencere ve hatta dolap gibi
yerlerde potansiyel olarak portal alanları vardır. Herhangi bir paranormal fenomende olduğu
gibi bu durumlarda da bilinmeyen ,paranormal olaylara tam olarak bir cevap vermek zordur. Ancak, kesin olan bir şey varsa oda aynaların
psişik fenomenlerde rol oynamaya devam edeceğidir. Aynaya her baktığımızda, eğer içimizi
bir ürperti kaplıyorsa o anda kendi görüntümüzün arkasında kimin ya da neyin bize bakmakta
olduğunu asla bilemeyiz .

Comments 100

 • ayna fobim var odamda ve odamdaki tuvalete ayna yok bakcagim vakit alt kata iniyorum

 • adam doğru diyo 30-35 dk baktım . aynadan dedem geldi sen napıyon çok bakma iyi olmaz dedi ve gitti

 • jenerek süper vidyoda süper eline sağlık

 • saol öğrendiğim iyi oldu ama gece korkucam

 • İlk zamanlarında takip ederdim burayı, açıkçası birkaç video atıp bu iş olmuyor deyip gidersin sanmıştım. Tebrik ederim.

 • Aynaya birkaç dakika bakarsanız yüzünüzün farklı şeklillere girdiğini görebilirsiniz.

 • Ulan allah kahretsin zaten korkuyordum bundan bide izledim ya neyse akşam hep bakıyorum tşpsiz yüzümü görüyorum ama :/

 • karabasan denen adi batasicayla bi kavgamiz oldu ve oglen vaktiydi agustos ayiydi ve odada ayna yoktu yanii bu arkadaslar icin ayna gerekmiyor sadece soyleyecem gunun hicbir vakti yuzu koyun uzanip uyumayin yada dinlenmeyin iste o vakit geliyor onlara karsi koyarsaniz defolup kacip gidiyor

 • benim bildiğim cinler insanlardan önce dünyada vardı aynayıda insan keşfettiğine göre?

 • Abi filmin adı ne ?

 • bu video yu izledikten sonra gidip aynaya bakan lar bu oyurumu begensin

 • Benim yattığım odada ayna var hemde olabildiğine geniş ve yaklaşık 7 senedir bizde onun karşısında oturuyorum 7 senedir aynaya 30 saniye dikkat li ce baktım ve yüzümün yavaş tan karardığını gördüm korkunç bir şekilde ve bulunduğum odada kimseler yokken cinnet geçiriyorum cinnet geçirirken çok garip sesler çıkarıyorum siz siz olun odanızda ayna bulundurmayın

 • KARDEŞ BİZİM EVDE 7 YILLIK AYNA VAR BEN CİN MİN ÇIKTIĞINI GÖRMEDİM GÖRSEMDE ÇAY İKRAM EDERİM O KADAR YOL GELMİŞ 😀

 • Güzel video

 • Aynalar saçımızı ters taramamıza neden olur.

 • Aynaya uzun bakınca Cinleri görmezsiniz. Bu algı Troxler etkisine maruz kaldığınız için olur. Aynaya uzun bak cinler görünür demek yanlıştır..Bir noktaya uzun süre bakarsak, merkez dışındaki diğer şekiller yavaş yavaş kaybolmaya başlar bu troxler etkisidir. O kadar çok metafizik konuları araştırıp uzman kişileridinledim ki hiçbirinden ayna boyut ilşikisini duymadım.. Yanlışsam düzeltin..

 • bende gecmis boyutdan geliyorum aynadan gectim eve girdim aha ha oho ho

 • Aynaları başka amaçla kullanan erkekler buraya. 🙂 Ergenlikten geçip de aynayı başka amaçla kullanmayan bir yetişkin düşünemiyorum bile.

 • TV EKRANI AYNA YERİNE GEÇERMİ !?

 • bunun gerçeklini kanıtlamak için gerçekten gerçek yni flmden alanımayan parçalardan olmayan biri bunu denemesi lazım eyer öyleyse anlaşılır ama ççoğu insan bu efsanelerden korktuğu için bunu bunu yapan çoğu insan montaj sayesinde başarmıştır bunun kanıları çok uzun zaman önce bulundu yani montajın ilk çıktığı zamanlar

 • 4:21 deki taş kesilme sahnesi hangi filme ait bilen varsa cevaplarsa sevinirim arkadaşlar.

 • BUNU DAHA ÖNCEDEN BİLİYODUM, GECE TUVOLATE GİDERKEN AYNA VARSA BAKMADAN, ALTINAN EĞLEREK KEÇERDİM, KORKUYOM MK GECE UYUYAMADAIM 😮

 • eyer öyle bişiy doruysa biz onları göremeyiz bu nu yapmamızz imkasız onar gözle görülen varlıklar deil

 • gece selfie yapmak günah mı hocam malum ekranda kendimizi şey ediyoruz ya 😒😪😕😱

 • Gözüme kirpik kaçtı aynaya bakamıyorum 😡😡

 • Aynaları evinizde herhangi bir odanızın kapısını görecek şekilde duvara asarsanız negatif enerjiyi kaynağına geri göndermiş olursunuz.. Aynalarınız devamlı kapıyı görecek şekilde asılı dursun.

 • Çalışmalarınızın devamı dileğiyle. Elinize sağlık.

 • Harikasin abi muhteşem ötesi Super bir video olmuş emegine saglik basarilar😊💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

 • odamda boy aynasi var bazi geceler karabasan kotu ruya vs.goruyorum ve rahatsiz oluyorum sanki birileri beni izliyomus gibi aynadan kaynakli olabilir mi o zamn ?

 • aynaların tarihsel süreçte nasıl kullanıldığı ve günümüzdeki gelişmelerle birlikte bilimsel bir açıklamada katmaya çalışmanız ilgi
  çekici ve bilgilendirici güzel bir sunum olmuş emeğinize sağlık

 • yıllardır odamda ayna var ara sıra insan sesleri duysamda bir şey olmadı çok şükür bu videodan sonrada olmaz inşallah 😀

 • hacım 10:57 deki filmin adı nedir?… yazarsanız sevinirim.

 • insan yapımı bi aynanın bunu yapmasí pek mantíklı değil

 • Bu tür konular üzerine bu kardeşimizin üzerine tanımam eline emeğine sağlık kardeşim

 • eline diline sağlık

 • Abim nasılsın? ☺☺ unutturmuyum bu kanalı ya hiç ☺ video süper olmuş eline sağlık

 • bence çok saçma onlar batın inançlar

 • abi kurt adamlar hakkında video istiyoruz türk mitolojindeki itbaraklar falan bir video ceker misin?

 • 14 yaşındayım tuvalete gidemediğim için altıma sçıcam kardeşim benimle dalga geçicek ama öğrendim saol <3

 • Ne alaka anlamadım sıradan bir camın arkasına bir şey koyunca ayna oluyo ayna ışığı yansıtır ben anlamadım

 • bundan 4-5 yıl önce başıma çok ilginç olaylar gelmişti ve o dönemlerde kesinlikle sabah ezanından önce uyuyamazdım ve aynalara bakamazdım. aynaya her baktığımda (hangi ayna olursa olsun ve nerede olursa olsun) birinin beni rahatsız edici derecede izlediğini hissederdim. bu çok ürperticiydi. en sonunda bir gün arkadaşlarımla evimin balkonunda bir akşam otururken odamın camında gördüğüm kül rengi dumanımsı yansıma (yansıma olduğundan emin değilim öyle varsayıyorum) sayesinde günlerce uyuyamadım. Yanılmıyorsam 6-7 ay kadar belki fazla da olabilir, sabah ezanından önce hiçbir şekilde uyuyamadım. uyku uyanıklık arasında da biri yada bir şey adımı tuhaf bir sesle adımı söyler yada bir kahkaha ile uyanırdım. uzun zamandır yaşamıyorum. ama aynalara özellikle gece bakmaktan hep kaçınıyorum bu yaşadıklarımdan sonra.

 • İnsanlar ölür sıra duasına gelir resimler ve aynalar kapatılır,örtülür. Herhalde bundan.Evet öyleymiş. Beray Çelebi

 • Ben yıllardır bakarım aynaya hiç ilginç bir şey yasamadim

 • Bencede dogru ya benin yattigim odada tam karsimda ayna var 13 yasindayım karabasan olayı yaşadım hareket edemiyorsun sesin çıkmıyo ben birde evde paranormal olaylar yasadım ve evsen cinli kitaplar çıktı bir de kuzenimlerdeyken kuzenim aynaya uzun süre odaklandı gecenin yarısında aynadan çok değişik bir şey gördük ve kacmistik

 • Töbe yarabbim korktum yatak odamın dolabı boydan boya ayna ve böyle korkunç şeyler çok yaşadım o yuzden namei peygamber duasını bulup yastık sltına koydum bir kaç gun sonra yanan alevli bir kadın çığlıklarla yuzume çok yakın mesafeden bağırdı heryerı alevdendi yanıyordu meğer o dua yaksrmış sonra bir daha rahatsız edilmedim babannem çocukken bize hep derdi synanın udtunu ört synsya bakma delirirsin diye eskiler biliyor böyle şeyleri hurafe payı olduğunu sanmıyorum

 • Sesiniz mükemmel ama gerçekten benim bu tür çeşit şeyler yaşadım ama izi kalıyor yani cin gibi vakalar

 • Cok basarilisin devam et👍👍👍👊😊

 • izlerken altıma sıçtım

 • abi odamda aynalı dolap var ne yapmalıyım?

 • 7:50 filmizn adı ne allah rızası için yazın

 • LAN BENİM BAŞIMA GELMİŞTİ TUVALETE GİDERKEN SALONDAKİ AYNAYA BİR BAKTIM AMAN ALLAHIM ÇOK KORKUNÇ BİR YÜZ GÖRDÜM PİSKOLOJİM BOZULDU BENCEDE ARKADAŞLAR GECE AYNALARA VOK BAKMAYIN HERKEZİN ALLAH YARDIMCISI OLSUN👍👍👍😉😉

 • 15:19

 • Hayalet ruh falan buraya gecemezki cinleri seytanlari anlatmani anladikda hayalet diye bisey yok ruhumuz ise ölünce ahiretden buraya geçemez vampir uzaylı kurtherif falan bunlar hikaye ( BIGUN AYNADA KECI SURATI GIBI BI SURAT GORMUSTUM )

 • Peki ayna kırmak neden uğursuzluk sayılır???

 • Anlatmak doğru mu bilmem ama ben de biraz değişik bir olay dizileri yaşadım, öncelikle ben küçükten beri hayatımda herşey ters gider, milyonda birlik ihtimaller beni bulur herkes gibi birşey elde edemem ya da sevinemem. Bunun sebebini büyüyünce fark ettim, şu anda lise'yi bitirdim ama ben ortaokuldayken devamlı bir kadın ruhani varlık tarafından ablukaya alınmış gibiydim. Çünkü ne zaman başka insanlarla konuşmak istesem, örneğin annem babamla bile, kadın sesinin tekrar ettiği sözcükleri ve cümleleri ben söylüyormuşum gibi oluyordu, bu aşırı şekilde olduğundan bir gün anne babama dedim ama onlar ciddiye almadı. Yine birgün orta sondayken okuldaydım, (gece yarısıydı, heryer zifiri karanlıktı), yurda geçecektim en alt kattan sırt çantamı alacaktım ki merdivenlerden inerken bir el hafifçe sırtıma dokundu, ben de dua okuyup korka korka devam etmeye başladım yoluma arkama bakmaksızın. Daha sonra lavaboya uğramam gerekti, okul karanlık kimse yoktu, lavaboya uğradım bir de ne göreyim, aynada siyah belli belirsiz bir kadın silüeti, sonra ne oldu bilmiyorum yurda sağ sağlim vardım. 1 kaç sene daha o kadının sesleri kulağımda yankılandı sonra ansızın bitiverdi, şu sıralar çok şükür yok ama neden vardı? şimdi neden yok? geri gelir mi? hiçbir fikrim yok, gerçekten rahatsız edici bir durum, küçükkenki kadar olmasa da gene de ürpertici. Hayatım sırf o kadının seslerini duymaya başlamamdan sonra tamamen değişti, adeta nerede bir şanssızlık bahtsızlık varsa beni buldu hala da devam ediyor etkisi ve bu benim hayatıma ciddi manada derin izler bırakıyor. Bu sorundan nasıl kurtulabilirim? Bilen varsa söyleyebilir mi?

 • Aynaya bakmaya korktum sjsj😂

 • Abi bide kel oğlan ve masalarda kel oğlan aynanın içine girmişti😂😂😂😂😂

 • Abi benim tan yatagimin onunde dolap var oda.aynayla hep bakiyom ama bisey olurmu video güzel olmuş abi

 • Inanmadım pek abi

 • Her insanın üç vucüdü vardır beden ruh nefis aynada nefis bedenimizi görürüz o farklı bir alemdedir ama alemi bizimkine paraleldir bu alemde cinlerde vardır cin çağırmada aynada kullanılır ayna kırmak uğursuz değildir

 • Tovbe tovbe zaten gece aynadan korkuyordum çimdi anam ağlıyor

 • Paranormal olaylara inanırım ama aynaların bir geçit olması bence olağan dışı. Evet cinler ve ruhlar saf enerjiden oluşurlar. Aynı zamanda ruhlar ve cinler yine dünyada yaşamakta onlarla zaten iç içeyiz ne diye boyut değiştirmek için ayna kullansınlar ki. Aynalar yalnızca görüntüyü yansıtan nesnelerden ibarettir sizin gördüğünüz ayna vakaları ise ya göz yanılgısı ya psikolojik bir çöküntü içinde olduğunuz için zihninizde olan şeylerdir yada cinlerin size oynadığı basit oyunlardır. Aynalar gibi karadeliklerde geçit değildir. Ölmüş bir yıldız yada gezegenin yüksek bir yoğunluğa ulaşarak büyük bir çekim gücü kazanması ve etrafındaki herşeyi 300 km hızla giden ışığı bile içine çekerek kıyma makinesi işlemi görmesidir. Karadeliğin içine girildikçe zamanın durduğu da bir gerçektir hatta içinde zamanın olmadığı söylenir. İyi ama bunun bir geçit olmasını nasıl düşünüyorsunuz. Bence üzerinde bayağı düşünülmesi gereken bir durum

 • Izlemek istiyorum ama izleyemiyorum yorumları da okudum😂cok korktum.Biliyorum ki,şimdi izlersem etkisinde kalacağım.Odam da ayna dolu.Gece psikilojim bozulacak.Bu yaşta anne babamla yatacak degilim ya😂Size bir sey söyleyim tek kaldığınızda sakın korkmayın çünkü o tür varlıklar korku ile beslenir.Sizler korktukca onların hoşuna gider daha beter şeyler yaparlar.😉Ben gece evde cok yalnız kaldım tv falan izledim korkmamak için.Ama daha önceleri korkardm ve de sesler duyardim.Şimdi ses gelince nerden geldi diyib gidip bakıyorum😄😊.Hala kararsızım ya izleyeceğim ama ne zaman bilmiyorum.Korku filmleri sever biri olarak bayılırım böyle paranormal olaylara hikayelere.Bunlar sayesinde korkumu yendim çünkü.Eskiden güpegündüz odada bile tek kalamiyordum 16-17yaşndayken düşünün.Bunun da sebebleri var.Başıma gelen olaylar yüzünden böyle olmuştum.Korku filmlerini izleye izleye korkak olmadım.Çünkü bir şeyden korkup saklanırsan onun ne olduğunu bilemezsin ve hep içinde şüphe olarak korku olarak kalır.Korkularin üzerine git.Ben öyle yapa yapa korkularimi yendim.Cok şey yazardım bununla ilgili.Bende ne hikayeler var oho.

 • Ben bir arkadaşımdan Böyle Bir şey duydum Doğru mu Yanlış Mı bilmiyorum. "saat 03:00 civarlarında yataktan kalkıp,Su İçmek için mutfağa gittim,Mutfakta da büyük boy bir tane ayna vardı,Suyu içtikten hemen sonra Aynaya bakmış ve Bir Anlık aynadaki yansımasının Yüz ifadesi değişmiş" buna pek inanmadım ama Uykulu olduğu için halüsilasyon görmüş ola bilir

 • Bu yüzden bebekleri aynaya baktırmaz eskiler

 • Cinleri görmek için ne yapmalıyız ??

 • ulan ben gece yarısı lavaboya gittiğimde aynaya bakıyorum ben niye hiç bir şey görmüyorum

 • 13:13 deki filmin adı ne

 • Valla ben ateistim, ama su ayna olayi cok sacma. Kor olan insanlara musallat olmuyorlar mi bu cinler guya? Gormek, sadece bir duyumuzdur yani fazla bir anlam yuklemenin manasi yok. Siz korkmak istemezseniz sizi kimse korkutamaz.

 • Peki aynalardan biz gecebilirmiyiz

 • Harikasın aynalar

 • Hacıı efsane video olmuş ilk açtığımda diğer kanallar gibi 3-5 korku öğesi koyar.birkaç tv haberinden de örnekler vererek korkutmaya çalışır diye düşünmüştüm ama bayağı konuyu en başından derinlemesine ele almışsın ve kendi teorinle birleştirerek içi boş korkutmadan çok, sağlam görsellerle korkuyu sağlayıp arka fonda tutarlı bilgiler vermişsin.Bu video senin kanalında izlediğim ilk video ve şu andan itibaren aboneyim.Adamsın

 • Fantastik evrenlerin de benim okudugum hepsinde aynalar, baskalarini gozetlemek veya iki tarafin da kabul edip buyulerle aynayi iki tarafli gecit haline getirmek icin kullanilirdi.

 • abi benim şeytani bir varlık görmeme gerek yok kendimden de kortum ben😂

 • Geceleri bakmayin aynaya arkadaşlar çünkü o siz değilsiniz.

 • Korkudan odamdaki aynayi salona götürdüm kapattım üstünü videoyu izlerken 😉

 • Cok ilginc

 • MC Yaralı Şişman

 • 3:35 O Ne Lan

 • rabbim izin vermezse hiçbirşey ve hiçbir varlık insanoğluna zarar vermez veremez… tedbir kuldan takdir Allah'tan arkadaşlar… bir şeyi çok düşünür ve kafaya takarsan illa ki karşına gelir… besmele her işin anahtarıdır. Rabbime emanet olun

 • Giriş çok korkunc gece izleyemem ancak gunduz

 • Girdaplar ,kasırgalar ,aynalar bütün kapılar dolap kapıları dahil geçiş kapısı olabilecek yerler olarak nitelendiriliyor.Hatta su birikintileri bile boyut kapısı olabilir diye düşünülüyor.

 • Ben girdim aynadan ilişkiye

 • Herkeste neredeyse korku psikolojisi var ,filmlerin de etkisi ,,abdest alın felak-nas- ayetel kürsi 7 şer defa okuyun korkmayın böyle şeylerden

 • cinler aynaların arkasında saklıdır gayet doğru cinler alemine geçit aynadır şaka deyil

 • Ben birkeresinde tam ayna olan odadan geçtim ve evde tektim ve bir gölge gördüm çok korkunçtu

 • İnsanı hep cin ve ruhlarla korkutmayin sırf onlar korkunç diye şeytan deyin de korkmayalim

 • cinler alemi aynaların arkasında saklıdır

 • Ben azerbaycanlıyım bızım buralarda 20 sene önce falan evde eger bırısı vefat etmışse o gun aynaların yüzü siyah çarşafla kapatılırdı. Sebebı soylenmezdı ama yıllar geçtıkçe o geleneklerımız kayb olup gıttı.ve bırde bızde şu an bıle bızde gelın evden göçerken gelıne özel bır ayna alınır yanında oğlan evıne damat gıle gıder

 • Aynalar saf kötülükten oluşmuştur.Siz onların efendisisiniz ve onlar sizin her yaptığınızı yapmak zorundalar.Yapmazlarsa sonsuz uzay boşluğuna hapsedilirler.Bunun için uzayan bir yerini düşünün Ör: Saçınız.Tek başınıza olduğunuzda odanın ışığını kapatın ve cetvel ile aynanın karşısına geçin.Sonra aynaya bakarken birden cetvelle saçınızı arkaya doğru atın.Bu kesinlikle onları şaşırtacaktır.Ve bir daha sakın aynı aynaya bakmayın…

 • Çok korkunç lannnnnn

 • Güzel video olmuş emeğinize yüreğinize sağlık 👍👍.Büyüklerimiz söylerdi gece aynaya bakmayın,ama nedenini söylemezlerdi herhalde konmayalım diye.Evimde sadece banyoda bir aynam var gündüz bakarım kendime arada kısadan dışarı çıkmadan akşamları hiç bakmam ‼️

 • Küçükken karabasan geldiği zaman hatırladığım tek şey aynanın parlamasıydı..

 • Askerde bir arkadaşım bana sağ tarafımda bir yara var fakat sadece aynaya dikkatli bakarak görebiliyorum yüzümü de dikkatli hissederek ellediğimde anlayabiliyorum dedi ben hiç bir şey anlamadım sonra biri ile tanıştım ve insanların tümünde cin olduğunu farkettim ve o arkadaşımı hatırlayıp aynaya dikkatli baktım evet doğru söylüyormuş benim kafam simsiyah büyük lanetli. Sonra insanlara dikkatle baktım aynasız onlarda öyle sonra hareketlere konuşmalara filimlere şarkılara ve herşeye bilimi felsefeye ve dinlere evet ben herşeyi yapbozları birleştirdim şimdi tek isteğim o lanetli kafayı gördüğüm beyaz nurlu insanların gözleri birden kainat gibi olan evliyalar gibi olabilmek

 • Ayna insani çarpiyor

 • Adam mutlu bişey şöylese korkcam sesi çok korkunç

 • Cinler aynanın arkasında saklıdır alem cinlerin alemi bu saka deyildir gercektir iblis cinler gecenin gec saatlerinde aynada yogunlasirlar iyi deyildir mum ışığında bakmak huddam kitabinda gecer bir cok ayna davetleri yapilmis sizce neden cunku cinlerin aynalarla baglantisi var kafayı yersisiniz ve bağımlılık yapar tahminime göre hic denemedim ve kesinlikle denemem

 • Eğer aynaya mum ışığında aynada bakmak cin çagirmaktir ve sakincali

 • Ya bırakın bu işleri ya milleti psikopat yaptınız iyice merak etmeyin arkadaşlar kafanızı bu işlere yormazsanız birşey görmezsiniz haaa tipiniz canavara benziyorsa bilemem 😄

 • Eskiden analarımızın evinde ayna yoktu küçük bir ayna vardı banyoda. Bu ne ayna özentisidirki evin her yerini aynalarla aynalı dolaplarla doldurduk durduk. Bu yüzden toplum huzursuz ve mutsuz belki. Cinler ruhlarını etkiliyor insanların. Karı kocalar evde sürekli kavga ediyor belkide aynadaki cinler etkiliyor. Eski insanlar biliyomuşta kullanmıyomuş evlerinde aynayı çok fazla. Şimdi her yer ayna. Dolaplar aynalı duvarlarda kocaman aynalar evleri cinlerle doldurmuşuzda haberimiz yokmuş. Ben kaldırdım. İki gecedir bu videolara giriyorum ve bu gece karar verdim kocamı ikna ettim berabar kaldırdık aynaları. Birtek banyoda kaldı onunda üstüne portatif bez yaptırıp üstüne takıcam geceleri kapatıp gündüzleri açıcam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *