แผนการมาแชร์ล History Channel Thai Subtitle


เย้! ww2 จบลงแล้ว แต่ยุโรป กลายเป็นซาก มีอะไรบ้างที่ประเทศอย่างสหรัฐจะช่วยได้ การใช้เงิน 13 พันล้านเหรียญ
ฟื้นฟูทวีปที่เสียหายนี้ไง และนี่คือแผนการฟื้นฟูยุโรป หรือเรียกว่า แผนการมาแชร์ล เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรป
ด้วยการอุดหนุนแก่ประเทศที่ต้องการ ซึ่งเป็นแผนการหลังสงคราม จอร์จ ซี มาร์แชร์ล
คือคนให้กำเนิดแผนการนี้ มาแชร์ลนั้น เขาเป็นทหาร ระหว่างสงครามดำรงตำแหน่ง
เสธ.กองทัพบก ซึ่งเขาได้ควบคุมดูแล
แผนยุทธศาสตร์กองทัพสหรัฐ และเป็นผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลัง
ความสำเร็จของฝ่ายพันธมิตร มาแชร์ลเกษียณจากกองทัพเมื่อสงครามจบลง แต่ประธานาธิบดีทรูแมน
มองเห็นมันสมอง หลังจากรับตำแห่นงทูตที่จีน มาแชร์ลจึงได้รับการแต่งตั้งเป็น
รัฐมนตรีต่างประเทศต้นปี 1947 และเขาก็ร่างแผนการฟื้นฟูยุโรปทันที และประกาศเป็นทางการ
เดือนมิถุนายนปีนั้นเอง ตั้งแต่ เมษายน 1948-ธันวามคม 1951 สหรัฐส่งมอบ อาหาร, เชื้อเพลิง,
เครื่องจักร และเงินแก่ประเทศในยุโรป เป้าหมายคือให้ประเทศเหล่านี้
ยืนด้วยตัวเองได้ หลังพบความหายนะจากสงคราม ซึ่งน่าจะเป็นนโยบายต่างประเทศที่ดี สหรัฐกลายเป็นเพื่อนยาก ด้วยการให้ความช่วยเหลือผ่านทรัพยากรมากมาย
แก่ประเทศในยุโรปที่เสียหายหนักจากสงคราม รวมถึงประเทศที่เสียจากการกระทำ
ของนาซีเยอรมัน ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งในการบังคับใช้
แผนการมาแชร์ล เพื่อบรรยากาศการลงทุนทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในยุโรป ซึ่งสหรัฐได้เปิดตลาดใหม่เพื่อการ
ส่งออกสินค้า บางครั้งอาจจะเป็น
รถยนต์หรูบิวอิกก็ได้ มันยังเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์อีกด้วย สหรัฐต้องการโดดเดี่ยวสหภาพโซเวียต เพื่อจำกัดการขยายอิทธิพล ให้อยู่แค่ยุโรปตะวันออก จะดีกว่าไหมถ้าให้เกิดเศรษฐกิจทุนนิยม แทนที่จะเอาเงินไปโปรยแก่ประเทศ
ที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม นี่คือประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากแผนการมาแชร์ล เรียงตามลำดับอักษร พร้อมยัง ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ค, ฝรั่งเศส กรีก, ไอซ์แลน์, ไอแลนด์, อิตาลี ลักเซมเบิร์ก, ฮอลแลนด์, นอร์เวย์ โปรตุเกส, สวีเดน, สวิส, ตุรกี
สหราชอาณาจักร, เยอรมันตะวันตก ถ้าดูกันดีๆ คุณจะเห็นประเทศใหญ่ๆในยุโรปบางชาติ
ที่ไม่อยู่ในลิสต์ ทางด้านโซเวียตก็ไม่ไว้ใจ
แผนการมาแชร์ลของสหรัฐ และไม่อนุญาติให้โแลนด์
กับเชคโกสโลวาเกีย รับความช่วยเหลือจากอเมริกัน ซึ่งแย่เลยเพราะแผนการนี่เวิร์ค ประเทศที่รับความช่วยเหลือจากแผนการมาแชร์ล
มีผลิตภัณฑ์ประชาชาติมวลรวมโตขึ้น 25% ทำให้ภาคอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตก
กลับมาเดินอีกครั้ง ภาคการส่งออกของอเมริกันบูม เขตอิทธิพลคอมมี่โซเวียตซึ่งคือยุโรปตะวันออก เยี่ยมมาก จอร์จ มาแชร์ล ในปี 1953 เขาได้ราวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
จากสิ่งที่ได้กระทำ เพื่อเป็นเกียร์ติแก่มารแชร์ล ทำให้ยุโรปฟื้นคืนชีพจากเถ้าถ่าน ซึ่งต้องขอบคุณแผนการที่ตั้งชื่อตามเขาเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *